JavaScript is off. Please enable it to view the full site.
Terug naar bureau Vorige 6 / 6 Volgende Terug naar boven Toon op de kaart 18 weergaven

Bureau

Onze opdrachten variëren van restauraties van Rijksmonumenten, binnenstedelijke herbestemmingen tot nieuwbouw. We bedienen zowel particuliere als zakelijke opdrachtgevers en gaan afhankelijk van de wens leidend of volgend te werk. Hierbij is de ‘genius loci’ of te wel de geest van de plek voor ons belangrijk. Dit is terug te zien in de grote verscheidenheid van onze ontwerpen.  Elke situatie vraagt om een ander ontwerp.

Fotografie: Emile Gostelie 

Voorlopig ontwerp

Ieder project begint met een analyse van de bestaande situatie en de wensen van de opdrachtgever. Op basis hiervan maken wij een ruimtelijke vertaling in de vorm van conceptschetsen, plattegronden, 3D-modellen en sfeerimpressies. Zo worden de grote lijnen uitgezet, maar er is nog alle gelegenheid voor feedback en aanpassingen.

Definitief ontwerp

In deze fase wordt het ontwerp technisch verder uitgewerkt. Ook komen de mogelijke alternatieven op papier, worden vergunningstrajecten gestart en de benodigde adviseurs ingezet en gecoördineerd. Onze jarenlange ervaring en uitgebreide netwerk zijn hierbij onmisbaar.

Bouwvoorbereiding

Vooruitlopend op de bouw werken wij het definitief ontwerp in detail uit ten behoeve van prijsvorming en uitvoering. Dit resulteert in tekeningen, werkomschrijvingen en voorwaarden op basis waarvan wij geschikte uitvoerende partijen selecteren.

Bouwmanagement

In deze laatste fase komen alle onderdelen bij elkaar en wordt het ontwerp voor het eerst tastbaar. Wij zorgen voor een soepel en succesvol bouwproces en blijven te allen tijde betrokken bij de bouw. Zo kunnen wij de planning, kosten en kwaliteit van het eindresultaat waarborgen.

Kantoor 1
Kantoor 2
Kantoor 3
Kantoor 4
Kantoor 5
Kantoor 6
≈≈≈